Świeccy Dominikanie Poznań – Fraternia Frassati. Kim jesteśmy?

Jesteśmy fraternią świeckich dominikanów, działającą przy klasztorze dominikańskim w Poznaniu. Na co dzień żyjemy duchowością dominikańską – podobnie jak bracia i mniszki, z którymi tworzymy jeden zakon, choć każda z tych grup w nieco inny sposób. Wspólnie odmawiamy Liturgię Godzin, chętnie rozmawiamy o Bogu, Kościele, teologii – zarówno we własnym gronie, jak i z innymi osobami. Reprezentujemy różne zawody i różne stany życia, pełnimy w świecie różne role. Tym, co nas łączy, jest wiara w Boga i osadzenie w tradycji dominikańskiej, z jej zamiłowaniem do modlitwy, studium, wspólnoty i apostolstwa.

Co robimy?

Modlitwa

Raz w miesiącu – zazwyczaj w drugą sobotę miesiąca – spotykamy się na wspólnej Mszy Świętej o godzinie 16:00, a po niej odmawiamy razem nieszpory, do udziału w których serdecznie zapraszamy. Modlimy się za siebie nawzajem oraz za braci z poznańskiego klasztoru (każdy z nas ma pod modlitewną opieką jednego członka fraterni i jednego mieszkańca klasztoru). Modlimy się również w intencjach nam powierzonych, bowiem wierzymy w wartość wspólnej modlitwy. Staramy się codziennie uczestniczyć we Mszy (czy to u dominikanów, czy w naszych kościołach parafialnych), praktykować Liturgię Godzin (zwłaszcza jutrznie i nieszpory), bliska jest nam również modlitwa różańcowa. Uczestniczymy w rekolekcjach oraz w dniach skupienia.

Formacja

Co miesiąc zbieramy się na wspólnych spotkaniach, podczas których pogłębiamy naszą formację duchową i intelektualną. Treść spotkań osadzona jest w duchowości dominikańskiej. Ponadto ci z nas, którzy są w formacji czasowej (postulanci, nowicjusze, profesi czasowi), spotykają się w swoim gronie pod opieką mistrza formacji, by pogłębiać swoją wiedzę o duchowości dominikańskiej i wrastać w nią oraz we fraternię. Spotykamy się też w mniejszych grupach „tematycznych”, by rozmawiać o Biblii, wspólnie czytać klasyków dominikańskich, poznawać duchowość chrześcijańskiego Wschodu.

Apostolstwo

Należymy do Zakonu Kaznodziejskiego, którego istotnym rysem jest apostolstwo. Nie stajemy na ambonie jak nasi bracia mieszkający w klasztorach, niemniej i my głosimy – przede wszystkim w swoich środowiskach, swoją codzienną postawą.

Jak nas znaleźć?

Najprostsza droga to kontakt mailowy z Radą fraterni: fraterniafrassati@op.pl

W drugą sobotę miesiąca można nas spotkać na wspólnej mszy o godzinie 16:00 w kościele dominikańskim. Po mszy wspólnie odmawiamy nieszpory, do udziału w których zapraszamy wszystkich chętnych.

Można też kontaktować się z nami za pośrednictwem naszego asystenta, o. Michała Golubiewskiego, który jest mieszkańcem poznańskiego klasztoru.

Scroll to Top